Uudis

Koolikaartide joonistamise konkurss

Koolikaartide joonistamise konkurss

EOL ootab hinnapakkumisi sprindikaartide joonistamiseks.

Projekti „Orienteerumisspordi jätkusuutlikuse ja elujõu parandamine piirkondades läbi ühtse Eesti-Läti orienteerumisliiga loomise” („Improving the sustainability and vitality of orienteering in local level by establishing the common Estonian-Latvian orienteering league”) raames kutsub EOL esitama taotlusi sprindikaartide joonistamiseks
Nõuded kaardijoonistajale:
• Kaardijoonistamise kogemus;
• vähemalt 10-aastane orienteerumisspordi kogemus;
• viimase 3 aasta jooksul peab olema joonistatud vähemalt üks orienteerumiskaart;
Nõuded kooli (sprindi) kaardile:
• kaardi mõõtkava 1:4000 või 1:5000 samakõrgusjoonte lõikevahe 2 või 2,5m;
• kaardistatud ala suurus 0,3-0,5 km² vastavalt kohalikele oludele;
• kaardi leppemärgid vastavad IOF ISSOM 2007 standardile;
• kaart peab olema joonistatud tarkavaraga OCAD;
• kaart tuleb anda tellijale üle OCAD-failina täielikult vormistatuna (põhjasuuna jooned, kaardiraam, kaardinurk, kasutatud tingmärkide seletus, mõõtkava, kõrgusjoonte vahe);
• Kaaristatavad maastikud ja tööde tähtajad leiab projekti lehelt (viide uudise all).

Tellija (EOL) tagab:
• alusmaterjalid (ortofotod);
• kaartide trükkimise (500 eks.)
Hinnapakkumine ja CV, milles on ära näidatud vastavus esitatud nõuetele, saata 26. septembriks e-posti aadressile: markuspuusepp@hotmail.com
Kontakt:
Markus Puusepp
Projekti koordinaator
tel +372 536 8279