Uudis

Orienteerumispäevakute kaartide uuendamise toetuskonkurss

Eesti Orienteerumisliit kuulutas 27.septembril 2011 välja orienteerumise liikumisharrastuse projekti „Liigu kaardiga“ raames välja orienteerumispäevakute kaartide uuendamise toetuskonkursi.

Toetust saavad taotleda EOL liikmesklubid järgmistel tingimustel:
– klubi on esitanud õigeaegselt Eesti Spordiregistrile 2010.aasta klubi tegevuse aruanded
– klubi orienteerumispäevakud on 2011.aasta EOL kalenderplaanis
– klubil puuduvad võlgnevused EOL-ile
– toetuse saanud kaardil toimuvad vähemalt järgmisel kolmel aastal orienteerumispäevakud ja
klubi esitab oma päevakud EOL kalenderplaani
– Toetuse saanud kaardile on lisatud Hasartmängumaksu nõukogu, AS Tallinna Sadam ja
AS Hekotek logod ning kiri Projekt „Liigu Kaardiga“ www.liigukaardiga.ee
– kaardi number on kujul 20… + järjenumber + LK (näiteks : 201107LK )
– kaart laetakse EOL kaardiserverisse üles GIF formaadis resolutsiooniga 300
– kaart peab olema valminud 2011.aastal ja EOL kaardiserveris üles laetud hiljemalt 27.november 2011
– iga klubi saab taotleda toetust ühe orienteerumispäevaku kaardi valmistamiseks

Toetuse suuruse otsustab EOL kaarditoimkond lähtudes projekti eelarvest, laekunud taotluste arvust, kaardi parameetritest jm alustest.
Toetuse väljamaksmise aluseks on klubiga sõlmitav leping. Toetus makstakse välja kaardi tähtaegsel valmimisel ja üleslaadimisel EOL kaardiserverisse.

Avaldus konkursil osalemiseks saata Eesti Orienteerumisliidule hiljemalt 11.oktoobriks 2011 e-posti aadressil eol@orienteerumine.ee
Avalduses tuleb ära märkida:
– kaardi asukoht ja pindala
– uuendatava kaardi korral eelmise kaardi number, viimane kasutusaeg
– kaardi omanik