EOLi juhatuse otsused 2002.a.

EOLi juhatuse koosolekud: 14.01.2002.a.interneti kaudu, 22.01.2002.a.interneti kaudu, 09.02.2002.a., 15.02.2002.a.interneti kaudu, 15.03.2002.a.interneti kaudu, 26.03.2002.a.interneti kaudu, 20.04.2002.a., 06.05.2002.a.interneti kaudu, 15.05.2002.a.interneti kaudu, 25.05.2002.a., 27.05.2002.a.interneti kaudu, 03.06.2002.a.interneti kaudu, 13.06.2002.a.interneti kaudu, 27.06.2002.a.interneti kaudu, 13.08.2002.a.interneti kaudu, 03.09.2002.a.interneti kaudu, 04.09.2002.a.interneti kaudu, 09.09.2002.a.interneti kaudu, 13.09.2002.a., 26.10.2002.a., 10.12.2002.a.interneti kaudu, 28.12.2002.a.


14.01.2002.a.
220. Kinnitada riigi 2002.a. noorte tippspordi toetuseks eraldatud 480 000 kr jaotus klubide vahel lähtuvalt KM tingimustest ja teha järgmine esildis Kultuuriministeeriumile
KOKKU 480000 krooni jaotus:
Eesti Orienteerumisliit  			120000

Orienteerumisklubi Võru   		79037

Orienteerumisklubi Põlva Kobras  		 78913

Rakvere Orienteerumisklubi   		 39841

Orienteerumisklubi Orvand   		 34606

Viljandi Orienteerumisklubi "Lehola"  	 27538

Teaduste Akadeemia Orienteerumisklubi 	 19612

Värska Orienteerumisklubi Peko   		 17398

Hiiumaa Orienteerujate Klubi   		 16802

Orienteerumisklubi "Ilves"   		 13152

SRD Spordiklubi   			12337

Järvamaa Orienteerumisklubide Assotsiatsioon  8694

Spordiklubi "Saue Tammed"    		 8646

Orienteerumisklubi Orion   		 1894

Orienteerumisklubi Heering  		1530


22.01.2002.a.
221. Kinnitada Eesti koondised järgmises koosseisus:
1.Juunioride MM suusaorienteerumises, 28.01.-03.02.2002 Jablonec nad Nisou (Tšehhi):
M -20 : ERM TÕNIS, JÜRIMÄE TÕNIS
W -20 : MÄEOTS TUULI, LIMBERG KADRI

2.Noorte EM suusaorienteerumises, 28.01.-03.02.2002 Jablonec nad Nisou (Tšehhi)
M -18 : VAHER SANDER, PIHL PEETER
W -18 : MERE SIIRI
M -16 : JÄRVEOJA MIHKEL, PUUSEPP MARKUS
Treener, esindaja : MATI OJANDU


09.02.2002.a.
222. EMV 2003.a. korraldaja valimine
Kinnitada 2003.a.Eesti MV tavarajal ja juunioride/veteranide teatejooksus peakorraldajaks OK Kape.

223. 2002.a. suusaorienteerumise EMV korraldamisest.
Seoses lumeoludega viia EMV suusaorienteerumises üle 01.-03.03.2002. Kui lumeolud ei võimalda 25.02. seisuga võistlust läbi viia, teeb edasise otsuse võistluse toimumise kohta 16.03.2002.a toimuv EOLi üldkogu.

224. EOLi 2002.a. koolituskava kinnitamine
Kinnitada EOLi 2002.a. koolituskava.
09.02. kaardistajate koolitus Tartus - vastutav läbiviija L.Haldna
02.03. või 24.03. rajameistrite ja volinike koolitus Tartus - vastutav läbiviija L.Haldna
16.03. rajameistrite ja kaardistajate koolitus Tallinnas - vastutav läbiviija T.Haldna
23.03. klubijuhtide koolitus Tartus - vastutav läbiviija N.Järveoja
20.04 noortejuhendajate koolitus Jänedal - vastutav läbiviija O.Lutsberg

225. 2002.a. edetabelivõistluste kalenderplaani kinnitamine
Kinnitada EOLi 2002.a. edetabelivõistluste kalenderplaan.(vt. lisa) http://www.orienteerumine.ee/okalender.php3
08.06. toimuv II Clarioni AV kinnitada tingimusel, et korraldaja on EOLi klubi.

226. 2002.a. edetabelijuhendi kinnitamine
Kinnitada EOLi 2002.a. orienteerumisjooksu edetabeli juhend(vt. lisa) http://www.orienteerumine.ee/eol/dok/2002/edetabel2002.htm

227. EOLi üldkogu kokkukustumisest 16.03.2002.a.
Kutsuda EOLi üldkogu kokku 16.märtsil 2002.a.Tallinnas


15.02.2002.a.
228. SO MM koondise kinnitamine
Kinnitada Eesti koondis XIV suusa-O MM-ile Bulgaarias 23.02.-03.03.2002.a. (Borovetz):
H21 - Ander Ojandu, Margus Hallik
Treener ja esindaja - Mati Ojandu


15.03.2002.a.
229. Esitada Leho Haldna kandidatuur IOF Nõukogu liikme valimistele.


26.03.2002.a.
230. Kinnitada OJ HD21 koondise peatreeneriks 2002-2003.a. SIXTEN SILD

231. Kinnitada OJ noorte ja juun koondise peatreeneriks 2002-2003.a. MAIDO KALJUR

232. Kinnitada AS Kalev noorte karikasarja 2002.a. juhend (vt lisa)

233. Kinnitada HD21 klaaside 2002.a. "Suure Auhinna" juhend (vt lisa)

234. Kinnitada 2002.a. riigi noortespordi raha jagamise lepingu vorm ja anda volitus EOL kontorile lepingute sõlmimiseks klubidega vastavalt juhatuse otsusele nr 220
(vt http://www.orienteerumine.ee/eol/juhatus/juhatus2002.html ja lisana lepingu vormi).

235. Kinnitada 2002.a. EOL ja sportlase vahelise lepingu vorm (vt. lisa)


20.04.2002.a.
236: Valmistada digitaalsel kujul Eesti orienteerumiskaartide täielik arhiiv
koos kaardi asukohainfo,kaardinäidisega ning muu olulise infoga kaardi kohta. Tähtaeg 31.12.2002.a.
Töörühma juht Tõnis Haldna.


06.05.2002.a.
237. Kinnitada Balti MV (Leedus, Alytus 18.-19.mai 2002) Eesti koondis (48 sportlast + 2 treenerit).


15.05.2002.a.
238. Kinnitada RO koondis 1.-7.07.2002 toimuvale RO MM-le Prantsusmaal
kooseisus Margus Hallik, Arbo Rae, Rene Ottesson ja Aare Huik.


25.05.2002.a.
239.Kinnitada suusaorienteerumise arengukava koostamiseks töörühm koosseisus:
A.Ojandu (rühmajuht), O.Lutsberg, M.Ojandu, K.Rooba, R.Kudre, N.Järveoja.
Töörühmal esitada oma seisukohad kirjalikult EOLi juhatusele hiljemalt 01.augustiks 2002.a.

240. Kinnitada 2003.a. EMV orienteerumisjooksu sprindirajal korraldamise tingimused

241. Kinnitada 2003.a. rattaorienteerumise EMV korraldamise tingimused

242. Toetada St. Peterburi Orienteerumisfõderatsiooni ettepanekut traditsioonilise matskohtumise taaselustamiseks.
(Peterburi orienteerujad on nõus tulema Kobras Cup’ile 5+5 HD21,3+3 HD20, 3+3 HD18 võistlejat)


27.05.2002.a.
243. Kinnitada SILVA toetusprogrammis osalevate sportlaste nimekiri

244. Kinnitada Eesti OJ koondis BEL ja SUI MK etappidele
H21 - Olle Kärner, Andreas Kraas, Rain Eensaar
D21 - Anu Annus
Kulud tasutakse vastavalt OJ koondise moodustamise alustele (kinnitatud EOL üldkogu otsusega nr 16/2001, 25.11.2001) http://www.orienteerumine.ee/eol/ykogu/yklisa01.htm#5

245. Seoses SI pulkade hinna tõusuga kinnitada EOL rendipulga kaotamisel hinnaks 400 kr.


03.06.2002.a.
246. Kinnitada Eesti koondis Juunioride MM-ile Hispaanias (8.-13.juuli) 5+4+2

D20

Liis Johanson OK Põlva Kobras (koefitsendiga)

Siiri Mere SK SRD (koefitsendiga)

Eveli Saue OK Ilves (määramisega)

Annika Rihma OK Põlva Kobras (määramisega)

Piret Klade OK Lehola (määramisega)

H20

Urmo Liblik JOKA (koefitsendiga)

Sander Vaher OK Põlva Kobras (koefitsendiga)

Riho Taba OK Ilves (määramisega)

Tõnis Vaiksaar OK Lehola (määramisega)

Treenerid:

Maido Kaljur ja Nikolai Järveoja

Kulud tasutakse vastavalt OJ koondise moodustamise alustele (kinnitatud EOL üldkogu otsusega nr 15/2001, 25.11.2001) http://www.orienteerumine.ee/eol/ykogu/yklisa01.htm#4


13.06.2002.a.
247. Kinnitada Eesti noortekoondis Noorte EM-ile Poolas 21.-23.06.2002.a.

H-16				D-16

1 Markus Puusepp Võru koef.	1 Tais Leontenko SRD koef

2 Mihkel Järveoja Kobras koef.	2 Kati Rooni Orvand koef.

3 Veiko  Kütt Ilves määram.	3 Kadri Uiboupin Võru määram.

 Martin Simpson Kobras varu	 Anniki Inno Rakvere varu

 

H-18				 D-18

1 Sander Vaher Kobras koef.	1 Annika Rihma Kobras koef.

2 Tõnis Vaiksaar Lehola koef.	2 Siiri Mere SRD koef.

3 Riho Taba  Ilves määram.	3 Eveli Saue Ilves määram.

 Alar Assor Kobras varu	 Maarja Punak Kobras varu

Treenerid: Maido Kaljur ja Tiit Tali


27.06.2002.a.
248. Kinnitada Eesti OJ koondis Rootsis Idres (5.-7.07.2002) toimuvale MK etapile:
D21 - Tina Olm-Junegard
Võistleja tasub ise kõik võistlusega seotud kulud.


13.08.2002.a.
249. Kinnitada 2002.a. EMV öise tavaraja zürii liikmed:Tiit Tali (OK Ilves) ja Maido Kaljur (OK Orvand)
Kinnitada 2002.a. EMV tavaraja ja noorte+veteranide teate zürii liikmed: Sixten Sild (OK Võru) ja Maido Kaljur (OK Orvand)
Kinnitada 2002.a. EMV pika raja zürii liikmed: Sixten Sild (OK Võru) ja Meelis Zimmermann (OK Kape)


03.09.2002.a.
250. Kinnitada ajakirja "Orienteeruja" 2003.a. tellimishinnad ja üksiknumbrite müügihinnad järgmiselt:
Aastatellimus (8 numbrit) - 160 krooni
Üksiknumbri müügihind - 25 krooni
Aastatellimus välismaale (Euroopa riigid) läbi EOL-I - 400 krooni (koos postikuludega)


04.09.2002.a.
251. Kinnitada HD21 OJ EM koondis 23.-30.09.2002 Ungari, Sümeg ja MK koondis 1.-6.10.2002 Tšehhi, Brno:
Sixten Sild (treener/esindaja/vajadusel võistleja jne)
H21 Olle Kärner
H21 Tarvo Avaste
H21 Andreas Kraas
D21 Maret Vaher
D21 Kirti Rebane
D21 Anu Annus
Kõik osalustasud (entry fee) tasub EOL.


09.09.2002.a.
252. Kinnitada Eesti noorte- ja juunioride OJ koondis EST-LAT-LIT noortematšiks, mis toimub 21.-22.septembril Põlvamaal Korelas.

D14

1. Ly Trei          Kobras

2. Mirjam Rauba        Võru

3. Marika Kustavus      Lehola

4. Helen Oja         Orion

5. Liisi Reitalu         HOK

6. Eva-Maria Ehala     	RAE

varus: Nele Taba        Ilves

  Triin Johanson       Kobras

D16

1. Kadri Uiboupin       Võru

2. Janeli Aasa         Võru

3. Liina Käärst        Heering

4. Kati Rooni         Orvand

5. Tais Leontenko       SRD

6. Olga Mazina         SRD

varus: Triin Soonvald    HOK

D18

 1. Siiri Mere         SRD

 2. Annika Rihma        Kobras

 3. Kristel Kaseleht      Ilves

 4. Merliis Sulg        Orvand

 5. Mairit Trei        Kobras

 6. Maarja Punak       KobrasD20

 1. Piret Klade        Lehola

 2. Liis Johanson       Kobras

 3. Helle Trossmann     JOKA

 4. Kaili Sirge        Rakv

 5. Marilin Sulg        Orvand

 6. Kadri Limberg       Rakv

  varus: Tuuli Mäeots    VõruH14

 1. Uku Rooni         Orvand

 2. Lauri Sild         Võru

 3. Timo Sild         Võru

 4. Kristjan Loorits      Orion

 5. Tõnis Uiboupin       Võru

 6. Kristo Heinmann     Ilves

  varus: Karl Samoson Orion

       Lauri Tammemäe Orvand

H16

 1. Markus Puusepp    Võru

 2. Martin Simpson      Kobras

 3. Mattias Rennel       KEKRSK

 4. Mihkel Järveoja      Kobras

 5. Veiko Kütt         Ilves

 6. Lauri Malsroos      Tammed

 varus: Kaarel Kure     KobrasH18

 1. Olavi Ottas        Kobras

 2. Jaan Tarmak        TON

 3. Tõnis Vaiksaar       Lehola

 4. Riho Taba         Ilves

 5. Peeter Pihl        Tammed

 6. Tanel Taal         Võru

 varus: Timmo TammemäeOrvandH20

 1. Kaarel Kallas       Lehola

 2. Urmo Liblik        JOKA

 3. Mait Vaiksaar       Lehola

 4. Jürgen Einpaul       Tammed

 5. Siim Kadak         Lehola

 6. Jürjo Lokk         Heering

 varus: Tõnis Erm       TAOK

253. Seoses suure tuleohuga Lõuna-Eestis lükata edasi Eesti MV pikal rajal 12.oktoobrile 2002.a.
Korraldaja (OK Ilves) ja võistluskoht (Hargla) jäävad samaks. OK Ilvesel välja töötada uued registreerimistingimused (sh muudatused tegemise kord registreerunute osas, lisaregistreerimised ja loobumise tingimused) jms muutused ning esitada need juhatusele kinnitamiseks hiljemalt 17.septembriks 2002.a.


13.09.2002.a.
254. Kutsuda EOLi sügisene üldkogu kokku 23.-24.nov. 2002.a. Võrus, Kubija hotellis.
Üldkogu töö algus 23.11.2002.a. kell 14.00.


26.10.2002.a.
255. Kinnitada EOLi 2003.a. litsentsisüsteemi juhend (vt.lisa)

256. Seoses EOLi 2003.a. litsentsisüsteemi juhendis tehtud muudatustega,
mis vähendasid EOLi tulubaasi ja suurendasid võistluse korraldaja tulusid, kehtestada korraldaja poolt EOLile makstava korraldusõiguse tasu 2003.a. alljärgnevalt:
4EST - OK Põlva Kobras -20000.-
Suunto Games - OK Orion - 10000.-
Tasumine toimub hiljemalt 10 päeva jooksul peale võistluse toimumist, hilinemisel viivis 0,5% päevas.

257. Esitada 2002.a.EMV muudetud juhend kinnitamiseks EOLi üldkogule (vt.lisa)

258. Esitada suusaorienteerumise arengukava 2003-2005 kinnitamiseks EOLi üldkogule (vt.lisa)


10.12.2002.a.
259. Kinnitada SO koondis Itaalia MK etapile ja EMile 11.-19.jaanuar 2003:
Margus Hallik, Ander Ojandu, Tuuli Mäeots. Treener Mati Ojandu
EOL tasub osalustasud: a' 150 EUR, treener 100%

260. Kinnitada EOL võistluste žürii liikmed:
2.1.SO EMV 28.-29.12.2002 Jaanimäel (korraldaja OK Võru): Raul Kudre (Värska OK Peko) ja Ormar Lutsberg (OK Lehola). EOL volinik on Madis Oras (OK Ilves).
2.2.SO EMV lühirada 04.01.2003 Värskas (korraldaja Värska OK Peko): Tiit Tali (OK Ilves Peko) ja Jaanus Reha (OK Kooperaator). EOL volinik on Katrin Viilu (OK Põlva Kobras).
2.3.SO EMV sprint ja tavarada 07.-08.03.2003 Haanjas (korraldaja OK Võru): Raul Kudre (Värska OK Peko) ja Tiit Tali (OK Ilves). EOL volinik on Katrin Viilu (OK Põlva Kobras)

261. Anda välja EOL klubide noortetreenerite litsentsid EOL/TPÜ koolituse läbinud treeneritele.
Litsentsi kehtivusajaks määrata 31.12.2004.a.
1.Toomas Mast HOK

2.Anu Saue HOK

3.Kalle Kalm OK Ilves

4.Meelis Zimmermann OK Kape

5.Ingrid Roht OK Orion

6.Liina Joller OK Orion

7.Urmas Tammemäe OK Orvand

8.Ülle Raudsepp OK Võru

9.Sarmite Sild OK Võru

10.Tõnu Lauter PV SKK

11.Edith Madalik SK Saue Tammed

12.Ella Šved SK SRD

13.Niina Karnit SK SRD

14.Vladislav Pahhomenkov SK SRD

15.Margit Blehner OK West

16.Ville Vinkel OK West

17.Tarmo Roos OK West

18.Tenno Alamaa OK Orvand

19.Viiu Rebane OK Orion

20.Paul Poopuu JOKA

21.Ilme Palu OK West

22.Jaak Reimaa OK Heering

23.Kalle Ojasoo OK Põlva Kobras

24.Maido Kaljur OK Orvand

25.Tiit Tali OK Ilves


28.12.2002.a.
262. Kinnitada EOLi 2004.a. võistluste korraldajad:

4EST-2004 			OK Kooperaator 		Kuusalu, Harjumaa

EMV Ratta-O 			HOK 			Hiiumaa

EMV lühirada ja HD21 teade 	OK Põlva Kobras 	Hatiku, Põlvamaa

EMV tavarada, jun./vet.teade 	OK Võru 		Tabina-Kapera, Võrumaa

EMV pikk rada 			OK Põlva Kobras		Kärsa-Mooste, Põlvamaa

EMV suusaorienteerumises	OK Põlva Kobras		Mooste, Põlvamaa


Korraldada EMV öine, EMV sprint ja Suunto Games korraldaja leidmiseks lisakonkurss tähtajaga 27.jaanuar 2003.a.

263. Kutsuda EOLi kevadine üldkogu kokku 15.märtsil 2003.a. kell 11.00 Tallinnas, Regati 1.

eol@spin.ee