Kaardid

Nõmme

2007

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2007011

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 11.13 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Allisson OÜ

Varaline autoriõigus: Allisson OÜ

Kaardistajad: Kaido Nurja

Välitöö aeg: 2006-2007

Eelmine kaart: 2004026

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: Allisson OÜ

Faili tüüp: OCAD 7.0

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: Tallinna Teisipäevak

Täiendav info kaardi kohta: Teisipäevaku kaart tel.50 57 187 www.oknomme.ee

Nõmme
Ava orienteerumiskaart