Kaardid

Krillimäe

2009

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2009025

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 4.42 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: TON

Varaline autoriõigus: TON

Kaardistajad: Andres Käär, Rein Unt

Välitöö aeg: 2002,2009

Eelmine kaart: 2002003

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: Andres Käär

Faili tüüp: OCAD 8

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Tallinna orienteerumisneljapäevak 14.05.2009

Täiendav info kaardi kohta:

Krillimäe
Ava orienteerumiskaart