Kaardid

Merimets

2013

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2013075

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 8.13 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus:

Kaardi tellija: OK Orion

Varaline autoriõigus: OK Orion

Kaardistajad: Uuno Vallner

Välitöö aeg: 2013

Eelmine kaart: 2007061 9812

Esmakaardistatud ala osa: 70%

Joonis: Uuno Vallner

Faili tüüp: OCAD 11

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Tallinna teisipäevak, 2013-09-15

Täiendav info kaardi kohta:

Merimets
Ava orienteerumiskaart