Kaardid

Vääna-Jõesuu

2014

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2014026

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: SK100

Varaline autoriõigus: OK Kooperaator

Kaardistajad: Jaanus Reha

Välitöö aeg: 2014

Eelmine kaart: 2002016

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: Jaanus Reha

Faili tüüp: OCAD

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: Tallinna O-nädal 2014

Täiendav info kaardi kohta: