Kaardid

Palomõtsa

2015

Aasta

Võrumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2015028

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 4.73 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Orienteerumisklubi Võru

Varaline autoriõigus: Orienteerumisklubi Võru

Kaardistajad: Markus Puusepp

Välitöö aeg: 2014-2015

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: Markus Puusepp, Liisa Puusepp

Faili tüüp: OCAD 7.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Võru orienteerumiskolmapäevak 2015

Täiendav info kaardi kohta: -

Palomõtsa
Ava orienteerumiskaart