Kaardid

Tallinna Loomaaed

2015

Aasta

Tallinn

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2015063

Number

1:5 000

Mõõtkava

Pindala: 1.27 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus:

Kaardi tellija: SK100

Varaline autoriõigus: SK100

Kaardistajad: Markus Puusepp

Välitöö aeg: 2015

Eelmine kaart: 2003031

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis:

Faili tüüp: OCAD 10

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus:

Täiendav info kaardi kohta:

Tallinna Loomaaed
Ava orienteerumiskaart