Kaardid

Käsmu

2018

Aasta

Lääne-Virumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2018044

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: - km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3..

Kaardi tellija: Rakvere OK

Varaline autoriõigus: Rakvere OK

Kaardistajad: Mait Tõnisson

Välitöö aeg: 2014..2018

Eelmine kaart: 2014052

Esmakaardistatud ala osa: 25%

Joonis: Mait Tõnisson

Faili tüüp: OCAD 11 Pro

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: 02.06,2018 Virumaa O-Jooks

Täiendav info kaardi kohta: -

Käsmu
Ava orienteerumiskaart