Kaardid

Lasa järv

2022

Aasta

Valgamaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2022050

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 13.3172 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: Jüri Merirand

Varaline autoriõigus: Jüri Merirand

Kaardistajad: Jüri Merirand

Välitöö aeg: 2022

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: Jüri Merirand

Faili tüüp: -

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: -

Täiendav info kaardi kohta: -

Lasa järv
Ava orienteerumiskaart