Kaardid

Keila

2023

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2023033

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 7.7575 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: Harju OK

Varaline autoriõigus: Harju OK

Kaardistajad: Eduard Pukkonen, Uku-Laur Tali

Välitöö aeg: 2022

Eelmine kaart: 2011019

Esmakaardistatud ala osa: -%

Joonis: Eduard Pukkonen, Uku-Laur Tali

Faili tüüp: OCAD 12

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Lääne-harju lasterikkad MTÜ-le orienteerumisür

Täiendav info kaardi kohta: -

Keila
Ava orienteerumiskaart