Kaardid

Jüri

2023

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

SPRINDI

Tüüp

2023073

Number

1:4 000

Mõõtkava

Pindala: 1.6586 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3..

Kaardi tellija: OK Nõmme

Varaline autoriõigus: Omakodu Grupp OÜ

Kaardistajad: Kaido Nurja

Välitöö aeg: 2023

Eelmine kaart: OKNõmmekaardid

Esmakaardistatud ala osa: -%

Joonis: Kaido Nurja

Faili tüüp: OCAD 12.0

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: Tallinna Pargijooksud

Täiendav info kaardi kohta: -