Kaardid

Mustamäe

1973

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

0308

Number

1:20 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus: A5

Kaardi tellija: teadmata

Varaline autoriõigus: teadmata

Kaardistajad: TPI treeningrühm

Välitöö aeg: 1973

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: V.Vaher

Faili tüüp:

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus:

Täiendav info kaardi kohta: