Kaardid

Vääna-Jõesuu

1976

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

0602

Number

1:20 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus: A5

Kaardi tellija: teadmata

Varaline autoriõigus: teadmata

Kaardistajad: J.Tasa

Välitöö aeg: 1975

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: J.Tasa

Faili tüüp:

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus:

Täiendav info kaardi kohta: