Kaardid

Vääna-Jõesuu

1988

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

8840

Number

1:20 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 4m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: OK TON

Varaline autoriõigus: OK TON

Kaardistajad: M.Aruja, J.Tasa

Välitöö aeg: 1975,1982

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: T.Raid

Faili tüüp:

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus:

Täiendav info kaardi kohta: OK TON

Vääna-Jõesuu
Ava orienteerumiskaart