Kaardid

Vääna-Jõesuu

1998

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

9826

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus:

Kaardi tellija: OK Kooperaator

Varaline autoriõigus: OK Kooperaator

Kaardistajad: Kalle Kalm, Are Leesik

Välitöö aeg: 1998

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: Tõnis Haldna

Faili tüüp: OCAD6/8830

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus:

Täiendav info kaardi kohta: OK Kooperaator

Vääna-Jõesuu
Ava orienteerumiskaart