Võistlus

07sept.21

Põlva 23.Teisipäevak

Põlva 19. teisipäevak toimub 7.septembril Palojärve kaardi 2018047 põhjaosas. Kaardi autor Avo Veermäe. Mõõtkava 1:10 000. Kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Rajameister Mihkel Järveoja: Maastik kattub suures osas Ihamaru looduskaitsealaga, paiknedes Palojärve tasastest männikutest põhja pool ja on ümbritsetud Hilba ja Ahja jõest. Teisel pool Ahja jõge on kohe Hatiku maastik, mis vähemalt nime põhjal tekitab orienteerujates kindlasti rohkem erutust kui Palojärve. Ilmselt just tänu looduskaitsealale on metsamassiiv terviklik ja enamik osalejatest ei pea rajal kordagi nägema ega ületama raiesmikke. Valdavalt on kuuse ja segamets, joostavus ja nähtavus keskmisest väga heani. Maastikul on vahelduv reljeef ja kaardil kujutatud künkad ja lohud on kõik ka maastikul olemas, kuigi kohati lamedamad kui kaardipildi järgi oodata võiks. Kiiremini joostes tuleb vorme enda mõtetes võimendada. Igal juhul on tegemist suurepärase maastikuga ja rajad on põnevad!

Parkima mahub rohkem autosid kui Ülemiste kaubanduskeskuse parklasse ja ilmselt on tänavuse päevakuhooaja pikim lõpusirge. Kui punkte üles ei leia, siis kindlasti leiate metsast mitmeid seeni.

ALGUS: https://kobras.polvamaa.ee/wp-content/uploads/2021/09/Keskuse-asukoht.pdf

RAJAMEISTER: Mihkel Järveoja

Palojärve põhi
Päevak
Korraldaja: Kobras
Lisainfo:
Tule kohale: