Võistlus

17aug.21

Põlva 20.Teisipäevak

Põlva 16. Teisipäevak toimub 17.augustil Krootuse lähedal Janokjärve 2019046LK kaardil. Kaardi autor Avo Veermäe. Mõõtkava 1:10 000. Kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Rajameister Villu Serv: Maastiku läbitavus on paiguti erinev. Raiesmikud on alustaimestiku tõttu enamasti raskesti läbitavad. Kohati esineb ka nõgest. Soid on rajal vähe ja needki on pigem kuivad. Maastik pakub põnevat kaardi lugemist.

ALGUS: https://kobras.polvamaa.ee/wp-content/uploads/2021/08/keskuse-asukohta.pdf

RAJAMEISTER: Villu Serv

Krootuse
Päevak
Korraldaja: Kobras
Lisainfo:
Tule kohale: