Võistlus

24juuli21

OK Orvand sprindi AV

Asukoht: Kaerepere Spordimaja juures (Kehtna vald).
Kaart: 2020007; M 1:5000 h2m 2020007; M 1:5000 h2m Legendid ja rajad on kaardil, stardis saadaval ka
lisalegendid; kinnitusvahendeid ei ole.
Maastik: Rajad peamiselt Kaerepere asulas, pikematel radadel ka natuke metsas.
Keelualad: Vastavalt sprindireeglitele ja -sümbolitele õuealad ja ületamatud aiad.
Ohukohad: Tänavad.
Võistlusklassid, rajad (pikkus = lühim lubatud variant; D-klassid= EKSL võistlejad):
M21 3,28 km; 18 KP
M40, N21; M21D,M40D 2,65 km; 16 KP
M16, M60, N40; N21D, N35D 2,36 km; 14 KP
N16, N55; M18D ;N18D 2,03 km; 14 KP
Registreerimine: Kuni 19. juuli keskööni www.osport.ee. Stardimaks MN16 3€, muud 7€ palume kanda
registreerumisel OK Orvand a/a EE421010802000868003
Start: Stardiprotokolli järgi alates 12.00, stardiintervall 1 minut, eelstart 2 minutit.
Start ja finiš asuvad võistluskeskuse läheduses, soojendus lubatud staadionil, vt. skeem.
Kontrollsüsteem: SportIdent , ka SI-Air+

Registreerimine kuni 19.07.2021:
Kaerepere
Individuaalne
Kaerepere
Ava kaart: 2020007
Korraldaja: Orvand