Võistlus

09sept.21

Pärnumaa neljapäevak

sprint

Uus kaart.
Ettevaatust teede ja tänavate ületamisel!

ALGUS: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=658b642c958d7943c86f0f2d6a818311

RAJAD:

1. 3,7 km 27 KP
2. 2,8 km 23 KP
3. 1,9 km 17 KP
4. 0,9 km 9 KP
5. Valikrada kõikidest KP-dest

RAJAMEISTER: Mihkel Kalmaru

Koonga
Päevak
Koonga kool
Ava kaart: 2016056
Korraldaja: West