Võistlus

26aug.21

Saaremaa Neljapäevak

Maastik: Tegemist on suures osas taastatud ja karjatatavate alvaritega, kus vahelduvad kadakatutid ja väikesed kaljunukid. Karjamaade vahele jääb ka tihedamat kadakavõsa ning tiheda alustaimestikuga männikuid. Kuigi maastik on valdavalt kiire ja avatud, siis karjamaadel leidub taastamise järgselt maapinnal arvukalt puuroikaid ja juurikaid. Vigastuste vältimiseks tasub olla ettevaatlik ja jälgida tähelepanelikult maapinda. Samuti tuleb pöörata tähelepanu ettevaatusele pankranniku nukkidel ja vältida kukkumisi.

Kaart: Radadel 1-3 on mõõtkava 1:10000 ning rajal 4 1:7500. Kõrgusjoonte vahe 2,5m.
Kaardil esineb aedu ja elektrikarjuseid, mida on keelatud ületada. Sellised aiad on kaardil tähistatud lisatud lilla paksu joonega. Aedades esinevad väravakohad on kaardil tähisatud ‘värava’ leppemärgiga. Kuna karjamaadel on kariloomad ka päevaku toimumise ajal, siis väravakohad ei ole täiesti lahti võetud. Väravakohtades on päevaku ajaks lahti võetud kõige ülemine traat, mis võimaldab madalamatest traatidest kergelt üle hüpata. Kellele jäävad traadid siiski kõrgeks, siis on võimalik ka alumised traadid väravakohtades avada, kuid sel juhul palume peale värava läbimist traadid ka samasugusel kujul tagasi asetada.
Maastikul on üks piirkond, kus elektrikarjusest on elekter välja võetud ning sellest aiast võib kõikjalt läbi minna (kaardil ületatava aia märgiga ning ilma lilla jooneta).

RAJAD:

R1=M18,M21,M40=6,9km
R2=N18,N21,N40,M16,M50=5,4km
R3=B14,M14,N16,N50,N60,M60,M70=2,9km
R4=N10,N12,M10,M12=1,5km

RAJAMEISTER: Uku-Laur Tali

Muhu
Päevak
Korraldaja: SOK
Lisainfo:
Tule kohale: