Uudis

Suusa-O EMV on edasi lükatud

Seoses ebarahuldavate lumeoludega Kirikumäel 1 nädal enne 15-17.02. planeeritud EMV suusaorienteerumises tegi EOLi juhatus 09.02. järgmise otsuse:
Otsus nr.223:Seoses lumeoludega viia EMV suusaorienteerumises üle 01.-03.03.2002. Kui lumeolud ei võimalda 25.02. seisuga võistlust läbi viia, teeb edasise otsuse võistluse toimumise kohta 16.03.2002.a toimuv EOLi üldkogu.