Juhtimine

President

 • Aigar Pindmaa

Juhatus

 • Maret Vaher – tegevjuht

Volinike kogu

EOL volinike kogu 21.11.2021 – 30.11.2023 (valitud 21.11.2021 üldkogul Elvas)

 • Sixten Sild (OK Võru)
 • Jüri Joonas (OK Võru)
 • Rein Zaitsev (OK Peko)
 • Paul Poopuu (OK JOKA
 • Merike Vanjuk (OK Kape)
 • Kai Willadsen (OK TON)
 • Uku-Laur Tali (Harju OK)
 • Esta Tamm

Volinikekogu e-posti aadress on: volinikekogu.(at).orienteerumine.ee

Volinike kogu pädevus (väljavõte EOLi põhikirjast (vastu võetud 20.11.2021)):

EOLi toimkonnad:

Toimkondade koosseisud (2022-2023)

Toimkondade e-posti aadressid:

 • IT – it.(at).orienteerumine.ee
 • Orienteerumisjooks – oj.(at).orienteerumine.ee
 • Tippsport – tippsport.(at).orienteerumine.ee
 • Kaardid – kaardid.(at).orienteerumine.ee
 • Liikumisharrastus – liikumine.(at).orienteerumine.ee
 • Meedia – meedia.(at).orienteerumine.ee
 • Noored ja algõpetus – noored.(at).orienteerumine.ee
 • Rattaorienteerumine – ro.(at).orienteerumine.ee
 • Reeglid – reeglid.(at).orienteerumine.ee
 • Rogain – rogain.(at).orienteerumine.ee
 • Suusaorienteerumine – so.(at).orienteerumine.ee
 • Keskkond ja säästev areng – keskkond.(at).orienteerumine.ee
 • Seeniorsport – seenior.(at).orienteerumine.ee

Volinike kogu koosolekute protokollid:

Üldkogu, Volinike kogu ja Juhatuse otsused

Viited vanematele otsustele (1999-2004) :

2004 2003 2002 2001 2000 1999

Juhatuse koosolekute protokollid:

Volinike kogu pädevus (väljavõte EOLi põhikirjast (vastu võetud 20.11.2021)):

14. Volinike kogu ainupädevusse kuulub:
14.1. Juhatuse liikmete arvu määramine;
14.2. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine;
14.3. Juhatuse esimehe valimine;
14.4. Juhatuse liikmete tegevusvaldkondade määramine;
14.5. Loa andmine laenude võtmiseks ja laenude suuruste määramine;
14.6. Juhatusele Liidu kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks ja/või koormamiseks loa andmine;
14.7. Juhatusele investeeringute tegemiseks nõusoleku andmine;
14.8. Liidu majandustegevuse põhimõtete kehtestamine;
14.9. Iga-aastase tegevuskava kinnitamine;
14.10. Juhatuse poolt ette valmistatud pikaajalise arengukava ülevaatamine ning üldkogule kinnitamiseks esitamine;
14.11. Liidu spordi- ja võistluskalendri, tiitlivõistluste, üldjuhendite, võistlusmäärustike ja selle lisade kinnitamine;
14.12. Liidu liikmete vastuvõtmise ja Liidust lahkumise otsustamine;
14.13. Karistuste määramine.