Juhtimine

President

 • Aigar Pindmaa

Juhatus

 • Maret Vaher – tegevjuht

Tegevjuhi e-posti aadress on: eol.(at).orienteerumine.ee

Volinike kogu

EOL volinike kogu (valitud 19.11.2023 üldkogul Sagadis)

 • Sixten Sild (OK Võru)
 • Uku-Laur Tali (Harju OK)
 • Toomas Tiivel (SK Mercury)
 • Sander Annus (Norma)
 • Marek Karm (SK100)
 • Marili Zimmermann (OK Kape)
 • Tõnu Lillelaid (SK Saue Tammed)
 • Koit Kolsar (OK Põlva Kobras)
 • Raul Kudre (Värska OK Peko)

Volinikekogu e-posti aadress on: volinikekogu.(at).orienteerumine.ee

Volinike kogu koosolekute protokollid:

 

Volinike kogu pädevus (väljavõte EOLi põhikirjast (vastu võetud 20.11.2021)):

14. Volinike kogu ainupädevusse kuulub:
14.1. Juhatuse liikmete arvu määramine;
14.2. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmetega lepingute sõlmimine;
14.3. Juhatuse esimehe valimine;
14.4. Juhatuse liikmete tegevusvaldkondade määramine;
14.5. Loa andmine laenude võtmiseks ja laenude suuruste määramine;
14.6. Juhatusele Liidu kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks ja/või koormamiseks loa andmine;
14.7. Juhatusele investeeringute tegemiseks nõusoleku andmine;
14.8. Liidu majandustegevuse põhimõtete kehtestamine;
14.9. Iga-aastase tegevuskava kinnitamine;
14.10. Juhatuse poolt ette valmistatud pikaajalise arengukava ülevaatamine ning üldkogule kinnitamiseks esitamine;
14.11. Liidu spordi- ja võistluskalendri, tiitlivõistluste, üldjuhendite, võistlusmäärustike ja selle lisade kinnitamine;
14.12. Liidu liikmete vastuvõtmise ja Liidust lahkumise otsustamine;
14.13. Karistuste määramine.

EOLi toimkonnad:

Toimkondade koosseisud (2023)

Toimkondade e-posti aadressid:

 • IT – it.(at).orienteerumine.ee
 • Orienteerumisjooks – oj.(at).orienteerumine.ee
 • Tippsport – tippsport.(at).orienteerumine.ee
 • Kaardid – kaardid.(at).orienteerumine.ee
 • Liikumisharrastus – liikumine.(at).orienteerumine.ee
 • Meedia – meedia.(at).orienteerumine.ee
 • Noored ja algõpetus – noored.(at).orienteerumine.ee
 • Rattaorienteerumine – ro.(at).orienteerumine.ee
 • Reeglid – reeglid.(at).orienteerumine.ee
 • Rogain – rogain.(at).orienteerumine.ee
 • Suusaorienteerumine – so.(at).orienteerumine.ee
 • Keskkond ja säästev areng – keskkond.(at).orienteerumine.ee
 • Seeniorsport – seenior.(at).orienteerumine.ee

Treenerite nõukogu

Orienteerumisjooksu treenerite nõukogu (TN) liikmete koosseis (Juhatuse otsus nr 2529) perioodil 01.10.2023 -30.09.2025:
Elo Saue (EKR7), Sarmite Sild (EKR6), Vallo Vaher (EKR7), Rein Zaitsev (EKR6) ja Tiit Tali (EKR7).

TN statuut

Üldkogu, volinike kogu ja juhatuse otsused ja koosolekute protokollid

Viited vanematele otsustele (1999-2004) :

2004 2003 2002 2001 2000 1999

Juhatuse koosolekute protokollid: