Uudis

Eesti Orienteerumisliit kuulutab välja konkursi

Eesti Orienteerumisliit kuulutab välja konkursi stipendiumile “Edukas treener”
Stipendiumi taotlemiseks tuleb Eesti Orienteerumisliidule esitada vabas vormis taotlus, millele peavad olema lisatud:
– CV
– ülevaade oma tegevusest 2004. aastal
– ülevaade planeeritavast tegevusest orienteerumistreenerina 2005. aastal
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill 2005.a.
Taotlus saata aadressile: eol@orienteerumine.ee
Stipendiumi eraldamise otsustab Eesti Orienteerumisliidu juhatus.