Uudis

Ajakirja 2010.aasta tellimistähtaeg on lõppemas

Ajakirja 2010.aasta tellimistähtaeg on lõppemas

Pöördun käesolevaga orienteerumishuviliste poole meeldetuletusega kontrollida, kas olete juba ajakirja “Orienteeruja” 2010.aasta tellijate hulgas.

Ajakirja “Orienteeruja” tellimise põhiperiood lõpeb 28.veebruaril.

Tehkem kõik, et veebruarikuu lõpuks oleks meie ajakirjal täis 500 tellimuse piir või vähemalt oleme jõudnud sellele väga lähedale. Vastasel korral satub löögi alla edaspidine ajakirja väljaandmise majanduslik mõttekus ja sponsorist trükikoja Printcenter huvi toetamise vastu.

EOL juhatus on jätkuvalt seisukohal, et ajakirja on meie spordialale vaja ja sellel on ka vähemalt 500 huvitatud lugejat, kuid tänapäeva kiire elustiili juures kipub tellimise ja tasumise toiming inimestel ununema kui seda kandiku peal ette ei tooda.

Ajakirja saate tellida EOL kodulehelt aadressil – http://www.orienteerumine.ee/ajakiri/telli.php või Eesti Posti kontoritest.

Paul Poopuu
EOL tegevjuht