Uudis

Orienteerumitreener I-IV taseme kutseeksam

EOL kutsekomisjon kuulutab välja Orienteerumistreener I – IV kutseeksami 8.mail 2010. Taotluste vastuvõtmise tähtaeg Orienteerumistreener I – IV kutsekvalifikatsiooni omistamiseks on 28.märts 2010.

EOLi (Regati 1, Tallinn 11911) palume esitada:
1. avaldus
2. CV
3. isikut tõendava dokumendi koopia
4. haridust tõendava dokumendi koopia
5. täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
6. kutseomistamistasu maksmist tõendava dokumendi koopia

Avalduse ja CV vorm on kättesaadav EOK kodulehe aadressil http://www.eok.ee/treenerikutse/alusdokumendid/taotlusvormid