Uudis

Eesti-Läti orienteerumise ühisprojekt

Käesoleva aasta alguses kutsus Läti Orienteerumisliit Eesti Orienteerumisliitu orienteerumise edendamiseks mõlemas riigis osalema ühises projektis nimega “Eesti-Läti orienteerumisliiga”. Selle piiriülese projekti rahastamiseks Eesti-Läti programmist koostasime kuu aja jooksul konsultatsioonifirma Advisio OÜ abiga dokumenatsiooni, mis esitati projektikonkursile 19. veebruaril. (Programmi kodulehekülg http://www.estlat.eu/).
Vastus meie taotlusele selgub jaanipäeva paiku.
Pakume siinkohal projekti lühikokkuvõtet.
Projekti põhieesmärk on Eesti-Läti orienteerumisliiga loomine, et turgutada ja tagada orienteerumisharrastuse aktiivsus programmi abikõlbulikul territooriumil (Eestist 10 maakonda- Lääne-, Saare-, Hiiu-, Pärnu-, Viljandi-, Jõgeva-, Tartu-, Valga-, Võru- ja Põlvamaa).
Peamised tegevused:
• Ühise EST-LAT liiga statuudi ja kvaliteedistandardi väljatöötamine
• Kartograafia vallas: koolitus kaardijoonistajatele, kaartide joonistamine kasutades lidari abil loodud maastiku kõrgusmudelit, kaartide trükkimine.
• Orienteerumispäevade korraldamine koolidele,
• Suusa-O ja teeraja-O võistluste korraldamise koolitus
• Ühisliiga võistluste korraldamine
• Tehnilise varustuse ja materjalide hankimine projekti juurutamiseks ja liiga võistluste korraldamise tagamiseks
• Projektijuhtimine – kahepoolsed kohtumised, projekti raamatupidamine jms.
Projekti eeldatavad tulemused:
• 6 kahepäevast koolitust kaardijoonistajatele (3 EST ja 3 LV), 10 inimese osalemine kummaltki poolt
• Kaartide alusmaterjalid (ortofotod/lidarii kõrgusmudel) vähemalt 10 orienteerumiskaardi koostamiseks mõlemas riigis, kaardi suurus keskmiselt 3-5 km2
• 15 koolikaarti (valdavalt sprindikaardid) Eestis ja 15 Lätis. Väljatrükitud kaardid antakse üle koolidele
• Projekti kaardid avaldatakse internetis ja on seal kõigile kättesaadavad
• 15 orienteerumispäeva korraldamine kooliõpilastele projektiterritooriumil
• 15 komplekti KP-tähiste ja kompostrite soetamine projekti haaratud koolidele jne
Projekti kontaktisikud:
Lätis Ilze Ārniece ,
Eestis Sixten Sild