Uudis

Norden-projekt

Põhjamaade ministrite nõukogu kiitis heaks rahaeralduse projektile “Strengthening of the Baltic Orienteering NGOs by transfer of Nordic experience and know-how” (tõlk. – “Baltimaade orienteerumisorganisatsioonide (MTÜde) tugevdamine Põhjamaade kogemuste ja oskusteabe abil”).

Projekti algatajaks on Läti orienteerumisklubi Sports club “Mežaparks”.

Projekti põhisisuks on Rootsi orienteerumisliidu poolt välja antud treenerite käsiraamatu “Full koll – från gul till orange” ja “Full koll – från röd till svart” tõlkimine eesti, läti ja leedu keelde. Lõpptulemusena avaldatakse igas riigis üks terviklik orienteerumistreenerite käsiraamat, mis jaotatakse klubidele. Samuti korraldatakse projekti raames Baltimaade orienteerumisklubide treeneritele seminar Lätis.

Projekt kestab 9 kuud: juulist 2010 kuni märtsini 2011, mille jooksul tõlgitakse käsiraamatute tekstid ning valmistatakse trükkimiseks ette raamatu pildi- ja kaardimaterjal ning tehakse kujundus. Käsiraamat antakse välja igal maal omas keeles ja rahvuslike orienteerumisliitude kaasabil jaotatakse see kohalikele orienteerumisklubidele igapäevaseks kasutamiseks.

Projekti kokkuvõtteks korraldatakse märtsis 2011 Balti orienteerumisklubide treeneritele ja klubijuhtidele seminar. Seminaril jagavad Rootsi orienteerumisföderatsiooni esindajad oma teadmisi tööst erineva vanuse ja orienteerumisoskusega inimestega. Lektoritel on ulatuslik kogemustepagas sarnaste seminaride korraldamisest, kuna Rootsi orienteerumiklubides on elukestev õpe hästi arenenud.

Kõnealust projekti finantseeritakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu mittetulundusühingute toetusprogrammi poolt. Projekt viiakse ellu koostöös Läti spordiühingu “Mežaparks”’i ning Balti- ja Põhjamaade orienteerumisliitude vahel.

Spordiühing “Mežaparks” on mitteriiklik organisatsioon, mis asutati 9.juulil 2008 põhieesmärgiga populariseerida tervislikku ja aktiivset eluviisi.

Projekti kontaktisik Eestis Sixten Sild
sixten@hot.ee
tel. 5068377