Uudis

Pöördumine Mustla-Nõmme ja Nõmmeküla mõhnastike kaitseks

Eesti Orienteerumisliit esitas pöördumise Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile, Eestimaa Looduse Fondile, Järva ja Harju Maavalitsusele ning Paide ja Kõue valdadele Mustla-Nõmme ja Nõmmeküla mõhnastiku kaitseks.
Mustla-Nõmme ja Nõmmeküla oosidega mõhnastik on Harju- ja Järvamaal ning Tallinna lähiümbruses unikaalne. Sellist vaheldusrikka reljeefiga metsamaastikku leidub Põhja-Eestis vähe. Seepärast on nimetatud piirkond lisaks kohalikele elanikele ning lähipiirkonna puhkajatele väga kõrgelt hinnatud ja eriti väärtustatud orienteerujate, matkajate jt looduses liikujate poolt.
Praegu on tekkinud olukord, kus väärtusliku maastiku läänepoolses osas (Tallinn-Tartu mnt-st edelas) paikneb 14ha suurune Karude II kruusakarjäär, idaosas on taotlemisel kaeveluba 20ha suurusele maa-alale (Mõisametsa liivakarjäär). Ülejäänud osa maastikust on kaetud liiva ja kruusa uuringualadega (Mõisametsa II, Karude V ja Karude VI uuringuruum).
Kas see unikaalne mõhnastik kavatsetakse täielikult hävitada?
Kui jah, siis mida pakutakse alternatiiviks lähipiirkonna elanikele ning orienteerujatele? Kui nimetatud maastikku kavatsetakse säilitada osaliselt, siis milline on terviklik nägemus kogu piirkonna puhkemaastike ning karjääride omavahelistest suhetest. Nimetatud küsimus on otseselt seotud keskkonnamõjuga, mille hindamist kaeveloa taotlemisel ei nõutud.
Seepärast nõuame, et enne, kui uuele karjäärile antakse kaeveluba, planeeritakse Mustla-Nõmme ja Nõmmeküla haruldaste maastike maakasutus tervikuna. Kõue ja Paide valdade üldplaneeringutes pole neid aspekte arvestatud. Planeerimisel tuleks välja selgitada riigi liiva ja kruusa vajadus ning välja pakkuda looduskeskkonnale ja väärtuslikele maastikele kõige vähem kahju tekitavad lahendused. Praegu ei saa me olla kuidagi kindlad, et kirjeldatavat mõhnastikku täielikult ei hävitata.
Eesti Orienteerumisliidu nimel
Urmas Klaas, Eesti Orienteerumisliidu president ja Sixten Sild, Eesti Orienteerumisliidu juhatuse esimees.

Tallinnas, 12.jaanuaril 2011

Pöördumise terviktekst koos lisadega leitav EOL kodulehele alalõigus Materjalid.