Uudis

Orienteerumistreenerite kutseeksami väljakuulutamine

Eesti Orienteerumisliidu treenerite kutsekomisjon kuulutab välja I-IV taseme orienteerumistreenerite kutseeksami 27.märtsil 2011.
Taotluste vastuvõtmise tähtaeg Orienteerumistreener I – IV kutsekvalifikatsiooni kutseeksamile lubamiseks ja kutsekvalifikatsiooni omistamiseks on 20.veebruar 2011.
Eesti Orienteerumisliitu (eol@orienteerumine.ee või Kalevi 9b, Türi 72213 ) palun esitada:
1. avaldus
2. CV
3. isikut tõendava dokumendi koopia
4. haridust tõendava dokumendi koopia
5. täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
6. kutseomistamistasu maksmist tõendava dokumendi koopia

Treenerite kutseandmise alusdokumendid, avalduse ja CV vorm on kättesaadav EOK kodulehe aadressil
http://www.eok.ee/est/treenerikutse/alusdokumendid