Uudis

EOL on Rahvusvahelise Rogainiföderatsiooni liige

24.veebruarist 2011 on Eesti Orienteerumisliit Rahvusvahelise Rogainiföderatsiooni (IRF) liige. Rahvusvahelisel tasandil rogaini arengut koordineeriv IRF on 2010. a aprillist jõustunud põhikirja muudatusega kujunemas klassikaliseks rahvusvaheliseks spordiliiduks, mille liikmeteks saavad olla vaid riiklikud alaliidud. 2012.a lõpuni kestab üleminekuperiood, mille vältel menetletakse riiklike alaliitude avaldusi. IRFi põhikirja kohaselt peab alaliit esindama selle riigi rogainijaid, võtma oma põhikirjas vastutuse rogaini arengu eest, koordineerima rogaini riigi tasandil ja panustama rogaini rahvusvahelisse arengusse. Esimesed neli IRFi liiget on Tšehhi rogaini ja mägiorienteerumise liit, Uus-Meremaa rogainiliit, Eesti Orienteerumisliit ja Austraalia rogainiliit.
Edastas Lauri Leppik.