Uudis

Vello Viirsalu  (9. VII 1938 – 23. III 2011) – im memoriam

Vello Viirsalu (9. VII 1938 – 23. III 2011) – im memoriam

Lahkunud on kaua aega meie orienteerumiselus aktiivselt tegutsenud Vello Viirsalu. 1963.-1999. aastani arstina töötanud mees andis väga palju Eesti orienteerumise edendamiseks. Aastail 1969-1977 oli ta Tartu orienteerumissektsiooni esimees ja aseesimees, 1971-1973 kuulus Eesti Orienteerumisspordi Föderatsiooni presiidiumi, tegutses orienteerumiskohtunikuna ja rajameistrina (vabariiklik kategooria 1976) ning valmistas orienteerumiskaarte. Aastakümneid uuris orienteerumisajalugu. Orienteerumisajaloost ja -statistikast kirjutas Eesti Spordimuuseumile, Rahvusraamatukogule ja Tartu Ülikooli Raamatukogule sarjas „Orienteerumissport läbi aegade“ üksteist uurimust (kokku 1853 lk). Ajakirjas Orienteeruja ilmus tema nime all üle 30 artikli, kogumahus kaks ajakirjanumbrit. Peamine on aga Eesti Entsüklopeediakirjastuse kaudu 2006 aastal ilmunud raamat „Eesti orienteerumise sünd ja hiilgeaastad 1959-1970“ (456 lk).
Kõige selle eest valiti ta 2006. aastal Eesti Spordiajaloo Seltsi auliikmeks.

Aitäh kõige eest!