Uudis

Tulekul orienteerumistreerite koolitus ja kutseeksam

Tulekul orienteerumistreerite koolitus ja kutseeksam

Eesti Olümpiakomitee projekti „Kehalise kasvatuse õpetajate ja treenerite täiendkoolituse süsteemi arendamine ülikoolides“ raames toimub 5.-6.novembril 2011 Tallinna Ülikooli juures Orienteerumistreener I taseme erialane koolitus.
Registreerimine eol@orienteerumine.ee , tähtaeg 23.oktoober 2011. Koolitus on tasuta. Vaata ka EOK kodulehe info http://www.eok.ee/treenerikutse/innove_4_koolituskalender
Koolitusele pääseb maksimaalselt 30 inimest, kusjuures 15 kohta on broneeritud kehalise kasvatuse õpetajatele ja ülejäänute osas kehtib registreerimise järjekord ja eeldus, et nad sooritavad orienteerumistreeneri kutseeksami.
Sarnane koolitus Orienteerumistreener II tasemele toimub kevadel Tartu Ülikooli juures.

EOL kutsekomisjon kuulutab välja Orienteerumistreener I – IV kutseeksami 27. novembril 2011.
Taotluste vastuvõtmise tähtaeg Orienteerumistreener I – IV kutsekvalifikatsiooni kutseeksamile lubamiseks ja kutsekvalifikatsiooni omistamiseks on 23.oktoober 2011.

Eesti Orienteerumisliitu (eol@orienteerumine.ee või Kalevi 9b, Türi 72213) palun esitada:
1. avaldus
2. CV
3. isikut tõendava dokumendi koopia
4. haridust tõendava dokumendi koopia
5. täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad
6. kutseomistamistasu maksmist tõendava dokumendi koopia

Treenerite kutseomistamise alusdokumendid, avalduse ja CV vorm on kättesaadav EOK kodulehe aadressil
http://www.eok.ee/est/treenerikutse/alusdokumendid