Uudis

Taani ja Eesti konkureerivad 2016.aasta seenioride MMi korraldamisele

Taani ja Eesti konkureerivad 2016.aasta seenioride MMi korraldamisele

IOF orienteerumisjooksu komisjon hindas 2016.aasta orienteerumisjooksu seenioride maailmameistrivõistluste (World Masters Orienteering Championships) korraldamiseks laekunud taotlusi. Võistluse korraldamisele kandideerisid Taani, Eesti, Prantsusmaa ja Jaapan. Komisjon hindas kõik korraldustaotlused väga heal tasemel olevaks , kus kõigil kandidaatidel olid täidetud WMOC edukaks korraldamiseks nõutavad miinimumtingimused. IOF orienteerumisjooksu komisjon tegi IOF Nõukogule ettepaneku jätta 2016. aasta WMOC korraldamisele kandideerima Taani ja Eesti. IOF Nõukogu kiitis ettepaneku heaks ja ühtlasi soovitas Prantsusmaal ja Jaapanil taotleda korraldamist järgnevateks aastateks uuesti.
IOF nõukogule lõpliku ettepaneku tegemiseks teeb IOF orienteerumisjooksu komisjoni esindaja David May nüüd hindamisvisiidi Taani ja Eestisse ning esitab seejärel IOF orienteerumisjooksu komisjoni lõpliku ettepaneku IOF Nõukogule.
Lähiaastate seenioride maailmameistrivõistlused toimuvad 2013.aastal Itaalias, 2014.aastal Brasiilias ja 2015.aastal Rootsis.