Uudis

50 hooaega Tallinna orienteerumisneljapäevakuid

50 hooaega Tallinna orienteerumisneljapäevakuid

Tänavu tähistame Tallinna orienteerumisneljapäevakute 50 hooaja täitumist.
Neljapäevakud said alguse Rain Lahtmetsa ettepanekust 1963.a. 11.detsembril Tallinna „Kalevi” orienteerumissektsiooni presiidiumi koosolekul, hakata suvekuudel maist septembrini korraldama iga neljapäev orienteerumise treeningvõistlusi. 1964.a. kevadel võetigi asi ette ja alustati 11.juunil neljapäevakutega. Organisaatoriks oli „Kalevi” orienteerumissektsioon ja Toomas Kerem. 1970.a. liitus korraldamistesse Tallinna Turismiklubi. Pöördeline oli 1971.a. Siis moodustati komisjon, kes hakkas neljapäevakute läbiviimist organiseerima kollegiaalselt. Esmakordselt hakati trükkima koondprotokolle, hakati välja andma neljapäevakute teatmikku, hakati teatama järgmise ürituse kohta ja aega Õhtulehes. Eestvedajaks oli siis Toivo Kotov. 1985.a. moodustati neljapäevakute paremaks läbiviimiseks orienteerumisklubi, mis sai sõnadest Tallinna Orienteerumise Neljapäevakud nimeks „ OK TON”. Pikka aega (9 aastat) oli neljapäevakute juhi rollis Virve Poom, viimased 15 aastat on TON-i klubi esimees ja peakorraldaja olnud Rein Unt, abiks Triina-Britt Preden ja Mati Poom.
Neljapäevakute 50 hooaja möödumist tähistab OK TON 30.11.2013.a. Tallinnas, TOP-i territooriumil 4P korpuses, algus kell 15.
OK TON, Rein Unt