Uudis

MM 2017 ettevalmistused hinnati heatasemeliseks.

Eestit külastanud Rahvusvahelise Orienteerumispordi Föderatsiooni (IOF) nõuandjad hindasid Eesti Orienteerumisliidu (EOL) poolt tehtud ettevalmistusi 2017. aasta orienteerumise maailmameistrivõistluste, ametliku nimega Nokian Tyres World Orienteering Championships, heaks ja kinnitasid võistluste toimumise kuupäevadeks 01.-07.07. 2017.
IOFi nõuandjad Rootsist ja Norrast külastasid kolme päeva jooksul planeeritud võistluspaiku Viljandis, Tartus, Elva külje all ning Haanja-Rõuge piirkonnas, samuti võistluskeskust Tehvandil. Visiidi käigus pöörati tähelepanu nii maastike sobivusele, kaardistuste kvaliteedile, võimalikele võistlusareenidele ja üldkorralduslikele küsimustele. EOLi ja Lõuna-Eesti orienteerumisklubide OK Põlva Kobrase, OK Ilvese ja OK Võru poolt tehtud ettevalmistusi neis valdkondades hinnati heaks või väga heaks ning edasistele tegevustele anti roheline tuli.
Orienteerumise maailmameistrivõistluste peakorraldaja Markus Puusepp leiab, et pea kolm aastat enne võistlusi ollakse heas seisus, kuna on võimalik toetuda nii EOLi kui Lõuna-Eesti klubide ja orienteerujate varasematele korralduskogemustele. Samuti on hea meel kohalike omavalitsustega sujuva koostöö üle ning ka sellest, et erasektorist on juba leitud mitmeid toetajaid.
2017. aasta orienteerumise maailmameistrivõistlused toovad juuli esimesel nädalal Lõuna-Eestisse üle 50 riigi esindused kõikidelt mandritelt kokku ligi 450 sportlasega. Võistluspaikadesse oodatakse igapäevaselt paari tuhandet pealtvaatajat, kellele pakutakse võistluste jälgimise kõrvalt ka osalusvõimalust avatud võistlusel. MMi medaleid jagatakse viiel alal: sprindis, sprinditeates, lühirajal, tavarajal ning traditsioonilises teatevõistluses. Kõikidest aladest tehakse televisiooni ülekanded.