Uudis

Orienteerumine Eesti rahvusspordiks!

Orienteerumine Eesti rahvusspordiks!

Möödunud aasta novembris EOLi üldkogul Värskas esines EOLi president Meelis Mälberg uue presidendivalimise käigus ettekandega, kus ta tutvustas oma plaane, kuidas Eesti orienteerumist arendada ja ühtlasi selgitas, milliste vahenditega seda teha.
Meelis Mälbergi esitlus on leitav EOLi kodulehel üldkogu materjalide alt: http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/dok/Meelis_01.12.17.pdf

Et meil kõigil oleks silme ees suurem siht, olgu siinkohal toodud Meelis Mälbergi üldkogu esitlusest Eesti orienteerumise eesmärgid aastaks 2030:

1. Orienteerumist harrastab regulaarselt 1% elanikkonnast (st üle 10 000 inimese; praegu on EOLi koodi andmetel aktiivseid harrastajaid ca 6000)

2. Päevakutel tehakse aastas üle 100 000 stardikorra (2017: 50200)
3. Eestis on 50 hästi toimivat o-klubi

4. Igal o-klubil on vähemalt üks noorte treeningrühm, mida juhendab treener

5. Eestil on orienteerumisjooksu maailmameister

6. EOL-i egiidi all harrastatakse ja arendatakse aktiivselt viit orienteerumisala – orienteerumisjooksu, rogaini, täpsus-, ratta- ja suusaorienteerumist

Seatud eesmärkide täitmiseks ja orienteerumise arendamiseks on vaja lisavahendeid ja see seab vajaduse tõsta EOLi kalenderplaanitasu.
Üldkogul osalejad nõustusid, et kalenderplaanitasu on vaja tõsta. Kuna teema puudutab meid kõiki, nii võistluste korraldajaid kui osavõtjaid, siis palusin Meelisel teema veel kord lahti seletada.

Kogu teksti saad lugeda viites olevalt aadressilt