Uudis

Eesti Orienteerumisliit tänab kõiki annetajaid

Eesti Orienteerumisliit tänab kõiki annetajaid

Eesti Orienteerumisliit tänab kõiki orienteerumissõpru, kes panustasid läbi annetuste EOL-i finantsilisse jätkusuutlikkusse!

Möödunud aastal Tartus jm Lõuna-Eestis toimunud orienteerumise maailmameistrivõistlused jäid vaatamata aastatepikkusele pingutustele kahjumisse, mille suuruseks oli ca 38 000 eurot. Eesti Orienteerumisliit võttis selle järel vastu otsuse katta kahjum omavahenditest ning kutsuda kõiki orienteerumissõpru omalt poolt panustama, et tagada EOL-i jätkuv finantsvõimekus.

Üleskutse leidis laialdast positiivset vastukaja ning alates oktoobrist on EOL-ile tehtud 179 annetust kogusummas 18046,00 eurot. Pärast äsja laekunud viimaste projektitoetuste summade jäi Eesti Orienteerumisliidu poolt kantavaks kahjumiks lõpuks 20 082,46 eurot. Sellega võib MM 2017 projekti kuulutada lõppenuks.

Eesti Orienteerumisliit tänab kõiki annetajaid panustamise eest. Ilma teie kõigi abita oleks Eesti orienteerumine täna hoopis keerulisemas olukorras ega saaks vaadata nii kindlalt tuleviku suunas! Aitäh!

Annetajate nimekirja leiab Eesti Orienteerumisliidu koduleheküljelt