Uudis

Põhjamaade orienteerumisliitude koosolek Tallinnas

Põhjamaade orienteerumisliitude koosolek Tallinnas

Nädalavahetusel toimus Pirital Põhjamaade orienteerumisliitude subregionaalse grupi NORD koosolek, kus osalesid Soome, Norra, Rootsi, Taani, Läti, Leedu ja Eesti orienteerumisliidud. Üldjuhul esindab sel koosolekul oma maa orienteerumisliitu selle president ja peasekretär.
Tallinna koosolekul andsid riigid ülevaate, mis uut on toimunud või käsil alates eelmise koosoleku toimumisest augustis. Ilmnes, et kõigil riikidel on mitmedki sarnased tegevused töös ja päevakorral. Veidi enam oli fookuses teleülekannete edastamine tippvõistlustelt ja noortele/koolidele suunatud tegevused.
Riikide huvitavamad tegevussuunad hetkel järgmised:
Soome – Soomes orienteerumise teleülekannetega pikaajaline traditsioon, näidatakse orienteerumisjooksu MMi ja Mk etappe ning tulemas Jukola special, st 20 tundi järjest teleülekandeid Jukolalt, ehk siis alates Venlast kuni Jukola autasustamiseni. Noortele ja koolidele käimas projekt Koolid kaardile. Soome taotleb MMi korraldamist 2023 või 2025.
Läti – tele seis vilets, isegi koduselt MMilt ei olnud Läti TV-s ülekandeid; noortele käimas huvitav tegevussuund rogainid koolidele.
Leedu – teles orienteerumist ei ole. Taotlevad noorte EMi 2021.
Rootsi – MMi teleülekanded toimuvad. Suur liikumisharrastusele suunatud tegevusvaldkond on püsirajad linnakaartidel.
Norra – üle mõne aasta tänavusel kodusel MMil taas teleülekanded (MMIlt Eestis ja Lätis ei olnud); eesmärgiks 1% elanike kaasamine orienteerumissporti (kuulumine klubidesse); Liidu tasemel ei tegeleta rattaorienteerumisega.
Taani – teles näidatakse 2019.aastal esmakordselt MMi ja 2020 siis ka kodust MMi. Olulisel kohal projektid, sest sealt toetust lihtsam saada kui sponsoreid leida. Töös mitmeaastane koolide projekt, mille sisuks 99 koolikaardi valmistamine, ~400 õpetaja koolitus, e-õpe õpetajatele ja õpilastel.
Koosolekul tehtiülevaated 2018.aasta MMi korraldamisest ja 2019.aasta MMi ettevalmistusest. Räägiti täpsusO tulevikuperspektiividest ja mis vajab IOFi komisjoni hinnangul uut kontseptsiooni.
Arutleti maastike kasutuse kooskõlastste teemal ja suusaorienteerumise tiitlivõistluste tuleviku üle.
Lisaks palju muud.
Järgmine Põhjamaade orienteerumisliitude koosolek toimub suvel MMi ajal Norras. Esmase ettepanekuna on seal jätkuvalt teemaks orienteerumine koolis.