Uudis

Treenerikutse taotlemine ja taastaotlemine alates 18.05.2020

18. märts 2020 nr. 48 Spordikoolituse ja – Teabe Sihtasutuse juhatuse esimehe korraldusega peatati kuni EV kehtiva eriolukorra lõpuni kutse tasemete tõstmine ja võimaldati kutsete taastaotlemine.

Alates 18.mai on võimalik kutseandmine vastavalt kutse andmise korrast tulenevatele nõutele (kutse tasemete tõstmine ja taastaotlemine). Eksamite läbiviimine on lubatud kuni 10 – liikmelistes rühmades, see sisaldab ka eksamineerijaid. Jälgida tuleb kindlasti 2+2 reegleid ja tagada kõik hügieeninõuded vastavalt Terviseameti poolt koostatud juhendile.

Nagu ülalpool kirjas, on võimalik alates 18. maist kutseandmine vastavalt kutse andmise korrast tulenevatele nõutele (kutse tasemete tõstmine ja taastaotlemine).

Seega on alates 18. maist taas võimalik taotleda ka EKR 3 taseme treenerikutset.

Kuigi EOL on üldjuhul kutsunud kutsekomisjoni kokku kaks korda aastas – kevadel ja sügisel, siis erilisest kevadest tingituna palun teada anda eol@orienteerumine.ee, kui kellelgi on soov kutset taotleda või taastaotleda enne tavapärast sügisest kutsekomisjoni (toimub oktoobris).