Uudis

Treenerite täiendkoolitus 22. mail (19-20.30) “Aus mäng orienteerumisspordis”

Treenerite täiendkoolitus 22. mail (19-20.30) “Aus mäng orienteerumisspordis”

Seminari aeg ja koht: Esmaspäev, 22. mai kl 19:00-20:30 Zoom’ keskkonnas, link saadetakse kõigile pühapäeva 21. mai kella 20ks registreerunutele.

Maht 6 tundi (2h seminar veebis, 4h iseseisev töö, sealhulgas IOF Fair Play Athlete License Education koolituse läbimine)

Sihtrühm: orienteerumistreenerid, WRE võistlustel osalevad sportlased, klubide esindajad, WRE võistluste korraldajad, EOL võistluste nõustajad, noorte- ja juunioride koondiste liikmed ja nende vanemad.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele ülevaade orienteerumises kehtivatest ausa mängu reeglitest ja normidest.

Koolitaja: Elo Saue, EKR 7, Eesti orienteerumisjooksu noorte ja juunioride koondise treener.

Registreerimine: https://forms.gle/hcBtBumNvs9ZgjGE8

Eeltööna on  vajalik lugeda:

EOL võistlusreeglid 2023 https://orienteerumine.ee/wp-content/uploads/2023/03/17-eoli-voistlusreeglid-2023.pdf, eelkõige punktid 25-28.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA koolitusmaterjal https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/

Euroopa spordieetika koodeks https://www.eok.ee/organisatsioon/spordiregulatsioonid/euroopa-spordieetika-koodeks

IOF ausa mängu reeglid eri osapooltele, asuvad lehel https://orienteering.sport/iof/fair-play/

IOF eetikakoodeks, asub lehel https://orienteering.sport/iof/governance-and-organisation/statutes-codes-and-policies/

Koolituse läbinu:

1) teab ausa mängu erinevaid aspekte orienteerumisvõistlusel;

2) hakkab ise järgima kõiki ausa mängu reegleid ning oskab neid õpetada teistele;

3) teab, kust vajadusel leida lisainfot ausa mängu reeglite kohta;

4) läbib vähemalt ühe orienteerumisala IOFi ausa mängu koolituse veebilehel https://education.orienteering.sport/

Täiendkoolituse tunnistuse saamiseks on vajalik: osaleda videoseminaril ja saata hiljemalt 28. mail 2023 e-posti aadressile elosaue@gmail.com IOF Fair Play Athlete License Education ühe orienteerumisala koolituse läbimise tunnistus.

 

Täiendav info: Elo Saue, tel 5107705, elosaue@gmail.com