Kaardid

Nõmme

2002

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2002013

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 11.48 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Allisson OÜ

Varaline autoriõigus: Allisson OÜ

Kaardistajad: Kaido Nurja, Heiti Hallikma

Välitöö aeg: 2002

Eelmine kaart: 9605

Esmakaardistatud ala osa: 30%

Joonis: Heiti Hallikma

Faili tüüp: OCAD 7.0

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: 2 Nõmme Jüriöö jooks

Täiendav info kaardi kohta:

Nõmme
Ava orienteerumiskaart