Kaardid

Jõelähtme

2006

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2006028

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 10.29 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: Allisson OÜ

Varaline autoriõigus: Allisson OÜ

Kaardistajad: Kaido Nurja, Dima Sved, Tarmo Klaar

Välitöö aeg: 2005-2006

Eelmine kaart: 2005

Esmakaardistatud ala osa: 80%

Joonis: Allisson OÜ

Faili tüüp: OCAD 7.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Suvejooks 2006

Täiendav info kaardi kohta: matka -ja orienteerumiskaart tel. 50 57 187

Jõelähtme
Ava orienteerumiskaart