Kaardid

Puiga

2008

Aasta

Võrumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2008018

Number

1:4 000

Mõõtkava

Pindala: 0.33 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus: A5

Kaardi tellija: OK Võru

Varaline autoriõigus: OK Võru

Kaardistajad: Markus Puusepp

Välitöö aeg: 2007-2008

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: Markus Puusepp

Faili tüüp: OCAD 9.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Võru valla auhinnavõistlus öises sprindis

Täiendav info kaardi kohta: sprindikaart

Puiga
Ava orienteerumiskaart