Kaardid

Pikasaare mäed

2009

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2009049

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 3.41 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: LSF Pronoking Team, Rakvere OK

Varaline autoriõigus: LSF Pronoking Team, Rakvere OK

Kaardistajad: Toivo Saue, Tõnu Raid

Välitöö aeg: 2007-2009

Eelmine kaart: 2008031

Esmakaardistatud ala osa: -%

Joonis: Toivo Saue, Tõnu Raid

Faili tüüp: OCAD 8.0

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: Suunto Games 2009

Täiendav info kaardi kohta: -

Pikasaare mäed
Ava orienteerumiskaart