Kaardid

Põlula

2011

Aasta

Lääne-Virumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2011004

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 7.53 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: Rakvere Orienteerumisklubi

Varaline autoriõigus: Rakvere Orienteerumisklubi

Kaardistajad: Rakvere Orienteerumisklubi

Välitöö aeg: -

Eelmine kaart: 9314

Esmakaardistatud ala osa: 15%

Joonis: Rakvere Orienteerumisklubi

Faili tüüp: OCAD 8.0

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: -

Täiendav info kaardi kohta: -

Põlula
Ava orienteerumiskaart