Kaardid

Koitjärve-Pikapõllu

2011

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2011006

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 14.83 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3..

Kaardi tellija: OK Kooperaator

Varaline autoriõigus: OK Kooperaator

Kaardistajad: Margus Klementsov

Välitöö aeg: 2011-2013

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 60%

Joonis: Margus Klementsov

Faili tüüp: OCAD 7.0

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: Suunto Games 2013

Täiendav info kaardi kohta:

Koitjärve-Pikapõllu
Ava orienteerumiskaart