Kaardid

Keila

2011

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2011019

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 15.73 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: Harju KEK RSK

Varaline autoriõigus: Harju KEK RSK

Kaardistajad: Eduard Pukkonen

Välitöö aeg: 2010-2011

Eelmine kaart: 2006037 2002035

Esmakaardistatud ala osa: -%

Joonis: Eduard Pukkonen

Faili tüüp: OCAD 7.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Jüriööjooks 2011

Täiendav info kaardi kohta: Linnalähedane, rohke teedevõrguga, paljude lagedatega ja keskmisest halvema läbitavusega endine tankipolügon. Metsasus 50%. Idaosas esmakordselt kaardistatud Loodeosa elamurajoon ning kaardile lisatud Keila Männiku park.

Keila
Ava orienteerumiskaart