Kaardid

Saustinõmme

2012

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2012021

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 5.47 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: MTÜ LSF Pronoking Team

Varaline autoriõigus: MTÜ LSF Pronoking Team

Kaardistajad: Mait Tõnisson

Välitöö aeg: 2012

Eelmine kaart: 2006007

Esmakaardistatud ala osa: 25%

Joonis: Mait Tõnisson

Faili tüüp: OCAD 7.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Tallinna Teisipäevak

Täiendav info kaardi kohta: Saku Rabametsa Terviseraja ümbruse orienteerumiskaart. Maastikul on MOBO püsirada.

Saustinõmme
Ava orienteerumiskaart